Skip to content

Regulamin płatności

Regulamin płatności:

pkt.1

Składki zawodnicze należy wpłacać  do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Akademii. Składki zawodnicze są pobierane z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień płacimy do 15 września)  .

pkt.2

Kwota składki zawodniczej od miesiąca sierpnia  2022 r. wynosi:

230 zł – jeden zawodnik

390 zł – dwóch zawodników (rodzeństwo)

pkt.3

Składka zawodnicza jest opłatą za członkostwo w klubie MUKS Unia Warszawa a nie opłatą za zajęcia, dlatego też ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki.

pkt. 4

Składka zawodnicza obowiązuje w miesiącach sierpień-czerwiec. W miesiącu sierpniu składka jest obniżona do kwoty 115 zł za zawodnika, w przypadku rodzeństwa 230 zł

pkt. 5

W przypadku nie opłacenia składki zawodniczej klub zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia zawodnika na trening lub mecz.

pkt.6

Zadatek wpłacony na obóz  nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty, gwarantuje rezerwację miejsca na obozie.

pkt. 7

Zarząd Klubu zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty związane z zgłoszeniem zawodnika do rozgrywek, organizacji meczów ligowych.

pkt. 8

Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez klub MUKS Unia Warszawa jest dobrowolne, dlatego Zarząd Klubu będzie bezwzględnie egzekwował opłatę składki zawodniczej.

Składki


Kwotę składki zawodniczej należy wpłacić na właściwy rachunek bankowy

Obóz sportowy
ROCZNIKI 05, 06, 07, 08, 09
ROCZNIKI 04,11,12,13

70 1240 1109 1111 0010 2299 4207

15 1240 1109 1111 0010 2299 1899

51 1240 1109 1111 0010 2299 2027